Schijndel/DE WIT
 

Mayamba Football Academy dankt RKSV Schijndel/DE WIT

03-04-2019

Mayamba Football Academy dankt RKSV Schijndel/DE WIT

Het verhaal van de Mayamba Football Academy vertelt veel over het leven in Gambia, de belangrijke rol die voetbal speelt en de kansarme situatie waar met name de jeugd zich bevindt.

In 2017 maakte ik kennis met Muhammed Camara, zelf een zeer getalenteerd voetballer, een man die zeer begaand is met de toekomst van Gambia. Op het moment dat een aantal Gambianen (ook uit Mayamba) de “sprong wagen naar Europa” en de toekomst voor veel families onzeker wordt, besluit Muhammed een voetbal school op te zetten om daarmee voor de jeugd in zijn dorp (en omliggende dorpen) betekenis te geven aan het leven.

Muhammed besluit om de jeugd een doel te geven in het leven door de voetbalschool te beginnen en voorwaarden te stellen aan de deelname door de jeugd uit de regio.

Hij die lid wil worden van de Mayamba Football Academy (er zijn overigens ook een paar meiden actief) spreekt zich uit dat naast het voetbal ook de school wordt bezocht en dat er gewerkt wordt naar een diploma. Op deze wijze hoopt Muhammed dat de jeugd zich kan en zal gaan inzetten voor een betere toekomst in Gambia.

Vormen de vluchtelingen in Europa een probleem, het verlaten van Gambianen is voor de verdere ontwikkeling van het land (en bestaan van families) tevens problematisch. Weinig Gambianen zijn succesvol in Europa en van een aanzienlijk deel wordt nooit meer iets vernomen. “Died going the bad way”, zoals men dit omschrijft. Genoeg over de problematiek in Gambia, door met het voetbal.

In aanvang beschikte de Mayamba Footbal Academy over 1 enkele bal en gelukkig een goede ballenpomp. Van trainen was derhalve nauwelijks sprake, de groep bleef klein.

Dankzij het beschikbaar stellen van ballen en een veelvoud aan broeken en shirts door RKSV Schijndel, is er binnen de academy veel veranderd. Momenteel kent de voetbalschool 65 (tussen 10 en 17 jaar) deelnemers en kan er volop en intensief worden getraind.

De dankbaarheid is groot en de rol die de Mayamba Football Academy binnen de “Banjul – regio” speelt wordt steeds groter. Spelers melden zich aan vanuit omliggende dorpen en de dankbaarheid die de “dorpsoudsten” uitspreken is hartverwarmend.

Naast deze mooie woorden en positieve ontwikkelingen is het echter ook zaak om de huidige situatie voor de Mayamba Football Academy te schetsen. Het is namelijk zo dat de situatie op een aantal vlakken nog schrijnend is.

Wat voorbeelden:

  • Ruim 50% van de spelers speelt nog op de blote voeten
  • Van de “schoen dragenden” speelt de helft met versleten materiaal.
  • De spelers die op 1 slipper en 1 schoen spelen, wordt gezien als “schoen dragende”
  • Van de twee doelen op het speelveld heeft 1 doel een deklat die bestaat uit een touw
  • Afbakening van het speelveld is niet mogelijk
  • Het trainerskader bestaat uit 4 personen waarvan enkel Muhammed Camara de man met ervaring is. Er wordt naarstig gezocht naar trainingsmateriaal en cursusmateriaal (Engelstalig) voor het kader.

De dank vanuit de Mayamba Football Academy voor de ondersteuning vanuit RKSV Schijndel/DE WIT is groot. Ik spreek echter de hoop uit, mocht er oud trainingsmateriaal en te vervangen kleding beschikbaar komen, dat de club aan Muhammed Camara denkt. Een man met een groot voetbalhart, vol van ambitie om de toekomst van Gambia via voetbal een stukje mooier te maken.

Ik hoop dat wij hem daarin blijven ondersteunen.

Toon van Alebeek

 

 

 

 

 

Naar overzicht