Schijndel/DE WIT
 

Benoeming Leden van verdienste

03-10-2018

Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn Jan Roozendaal, Ad Vorstenbosch, Jeanne van Heertum en Ben Vervoort, op voorstel van het bestuur, benoemd tot lid van verdienste.

Jan Rozendaal was gedurende een groot aantal jaren bestuurslid en bekleedde daarbij diverse functies. De laatste jaren is Jan op de woensdagmiddag op het trainingsveld te vinden, waar hij de jongste spelers van Schijndel/DE WIT traint. Ad Vorstenbosch is eveneens op de woensdagmiddag op het trainingsveld van onze vereniging actief; Ad traint al tien jaar de jongste leden van onze club.

Ben Vervoort en Jeanne van Heertum staan aan de wieg van het G-voetbal. Ben als trainer en Jeanne als begeleider en tevens als sectieleider. Zij zijn vanaf begin betrokken geweest en mede dankzij hen konden we in augustus jl.10-jaar G-voetbal vieren met een mooi toernooi

Het Bestuur en de leden danken allen voor hun grote inzet voor Schijndel/DE WIT.

 

 

Naar overzicht