Schijndel/DE WIT
 

Veranderingen, deel 1

01-07-2018

Veranderingen binnen accommodatie zaken

In de voorbije periode zijn voorbereidingen getroffen om een aantal verbeterpunten aan te brengen binnen accommodatie zaken. Hiermee willen we de druk, die op de vrijwilligers van accommodatie zaken in de loop van de tijd is ontstaan, met ingang van het seizoen 2018-2019 sterk verminderen. In samenhang hiermee komt de verantwoordelijkheid voor het gebruik en beheer van materialen (o.a. ballen) te liggen bij de gebruikers.

Wat gaat dit concreet betekenen?

  • Met de aanschaf van 40 afsluitbare ballencontainers krijgen de meeste teams met ingang van het nieuwe seizoen de beschikking over hun eigen trainingsballen. De trainer is verantwoordelijk voor de inhoud van de ballencontainer (lees: het aantal trainingsballen) en de daarbij behorende hoedjes en hesjes. N.B. Zoals al gebruikelijk is voor de wedstrijdtenues, wordt ook voor het gebruik van de ballencontainer met een gebruikersovereenkomst gewerkt.
  • De ballencontainers en overige materialen verhuizen naar de blauwe keet. Dit is dicht bij de trainingsvelden en van hieruit kunnen de trainingsmaterialen door de trainer gehaald en weer opgeborgen worden.
  • Het huidige ballenhok verliest zijn functie. Met ingang van het nieuwe seizoen komt deze ruimte beschikbaar voor de verzorgers en fysiotherapeut.
  • De ruimte waar nu de verzorging plaats heeft, direct bij de ingang van de kleedlokalen, komt beschikbaar voor de vrijwilligers die wekelijks de was verzorgen.
  • Vanuit de bestuurskamer wordt een doorbraak gemaakt naar de aanpalende ruimte. In deze ruimte komen de wedstrijdmaterialen, zoals wedstrijdballen en de tassen met de uit-tenues te liggen.
  • Het wedstrijdsecretariaat dat op wedstrijddagen in de bestuurskamer is gevestigd zal daar blijven. De rol  van de wedstrijdcoördinator wordt uitgebreid. Naast de ontvangst van scheidsrechters en bezoekende verenigingen, worden via de wedstrijdcoördinator de kleedkamersleutel, de wedstrijdbal, de vlaggetjes voor de grensrechter en de uit-tenues beschikbaar gesteld.

In de week van 2 juli a.s. wordt een aanvang gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden die moeten leiden tot de gewenste verbetering. De club investeert hiermee in de toekomst. Tevens vraagt dit van de toekomstige gebruikers, o.a. trainers en spelers, extra discipline en meer respect voor (kostbare) materialen. 

We streven ernaar om bovengenoemde veranderingen met ingang van het seizoen 2018-2019 gereed te hebben.

Voor nu wensen we iedereen een fijne en zonnige zomervakantie.

Bestuur RKSV Schijndel/DE WIT

Naar overzicht