Schijndel/DE WIT
 

Op weg naar een rookvrij sportpark

06-01-2018

Op weg naar een rookvrije generatie

Het is algemeen bekend dat roken slecht is voor de gezondheid. Elk jaar sterven alleen al 20.000 mensen door roken en enkele duizenden door meeroken. Roken veroorzaakt onder andere hart- en vaatziekten, kanker, luchtwegklachten en –ziekten en diabetes. Meeroken, het inademen van tabaksrook van iemand anders, is schadelijk. Dit geldt voor zowel het inademen binnenshuis als tabaksrook in de buitenlucht. Alles telt mee: er is geen veilige hoeveelheid voor het inademen van tabaksrook. Dit geldt ook voor de e-sigaret.

Het is dus belangrijk dat kinderen gezond opgroeien en dat we hen beschermen. Immers, zien roken, doet roken; anderen zien roken lijkt normaal en misschien wel aantrekkelijk (Bron: Op weg naar een rookvrij sportterrein; Hartstichting, 2017)

In de Algemene Ledenvergadering van 13 november 2017 is op voorstel van het Bestuur besloten dat we vanaf 1 januari 2018 streven naar een rookvrij sportpark op de zaterdagochtend, dat wil zeggen tot 13.00 uur.

Dit is passend bij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en in  lijn van onze missie & visie. Hiermee nemen we actief deel aan de recent gestarte campagne van de Hartstichting, Longfonds en KWF om te streven naar een rookvrije generatie binnen allerlei maatschappelijke voorzieningen in ons land.

We willen dus bijdragen aan het realiseren van een rookvrije generatie, een generatie kinderen die volledig rookvrij kan opgroeien en daarmee dragen we bij aan een gezonde en veilige sportomgeving, waar we rekening houden met elkaar.

Een rookvrij sportterrein betekent:

  • Het gehele terrein is rookvrij binnen de hekken of andere begrenzing van de sportvereniging, inclusief kantine, terras, velden, langs de lijn en de tribune.
  • Iedereen houdt zich aan de afspraak om niet te roken op het sportterrein: leden, medewerkers, vrijwilligers, trainers, ouders, maar ook externen die op bezoek zijn.

Op verschillende manieren zullen bezoekers van ons sportpark vanaf 1 januari 2018 gewezen worden op het besluit om te streven naar een rookvrij sportterrein. Via bordjes en andere uitingen zullen bezoekers erop gewezen worden niet te roken op het sportpark. Tevens zal via de website en de Schijndelse media bekendheid worden gegeven aan dit initiatief. Nog belangrijker en effectiever is dat we elkaar hierop aanspreken. Doet u mee???

Bestuur RKSV Schijndel/DE WIT

Naar overzicht