Schijndel/DE WIT
 

Algemene Ledenvergadering 13 november a.s.

06-11-2017

Op maandag 13 november 2017 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) plaats.

Deze vergadering is toegankelijk voor alle leden. Dus ook voor jeugdleden.

Aanvang: 19.30 uur

Plaats: kantine Zuideinderpark

AGENDA 

1 Opening; 

2 Ingekomen stukken en mededelingen;

3 Verslag;

                - Algemene Ledenvergadering dd. 7 november 2016.

4 Jaarverslag van de penningmeester over het seizoen 2016/2017;

 De cijfers betreffende dit seizoen liggen voor belangstellenden reeds een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.

5 Verslag Kascommissie over het seizoen 2016/2017;

6 Benoeming kascommissie;

7 Jaarverslag van de secretaris over het seizoen 2016/2017;         > Kroniek van de Voetbalvereniging Schijndel.

8 Jaarverslagen van;

                > Voetbalzaken

               > Commissie Commerciële Zaken

                > Vrijwilligersbeleid         

9 Ontwikkelingen voetbalvereniging;

10 Aanbieding begroting over het seizoen 2017/2018;

 > Vaststelling van de contributie voor het seizoen 2018/2019 (artikel 16 lid III F van de   statuten).

11 Voorstellen;

> Het afsluiten/wijzigen van overeenkomsten voor het seizoen 2017/2018 (artikel 14 lid 5 II F van de statuten).

12 Benoeming Leden van Verdienste en Ereleden;  > (artikel 6 van het huishoudelijk reglement).

13 Rondvraag;

14 Sluiting.

Benjamin Čamdžić, 

secretaris RKSV SCHIJNDEL/DE WIT

Naar overzicht