Schijndel/DE WIT
 

Accommodatie zaken

09-07-2017

Sinds het stoppen van Wim Glaap was Accommodatie Zaken niet meer op bestuursniveau vertegenwoordigd. Het is dan ook zeer verheugend dat Anne-Marie Velthuis per direct toetreed tot het bestuur. Anne-Marie is al een geruime tijd actief binnen deze belangrijke ondersteunende dienst. In de afgelopen jaren coördineerde Anne-Marie o.a. de inname, uitgave en bestelling van de kleding.

Anne-Marie wordt in haar taak bijgestaan door René van der Burgt en Harrie van Breughel. Harrie is voor velen een bekende binnen de club en zeker binnen Accommodatie Zaken. René en Harrie gaan als accommodatiebeheerders leiding geven aan de dagelijkse uitvoering en doen dit in nauwe samenwerking met de vele vrijwilligers.

Anne-Marie, René en Harrie nodigen de huidige vrijwilligers van Accommodatie Zaken en iedereen die zich betrokken voelt bij het wel en wee van de accommodatie uit voor een bijeenkomst op donderdag 24 augustus a.s. om 19.30 uur. De bijeenkomst vindt plaats in de multifunctionele ruimte.

Naar overzicht