Schijndel/DE WIT
 

Positief en veilig sportklimaat

09-05-2019

Op woensdag 17 april jl.is tijdens het 1e Meierijstad Sportcafé door wethouder Coby van der Pas de handreiking 'Samen voor een positief sportklimaat' uitgereikt. Met deze handreiking verwacht de gemeente Meierijstad dat sportverenigingen aantoonbaar maatregelen gaan nemen ter voorkoming en bestrijding van grensoverschrijdend gedrag. De volgende maatregelen worden genoemd:

  • Het vaststellen van een aannamebeleid voor vrijwilligers en begeleiders (overleggen Verklaring Omtrent Gedrag).
  • Het opstellen van een gedragscode of omgangscode voor leden en vrijwilligers.
  • Het benoemen van een vertrouwenscontactpersoon.
  • Het vaststellen van een meldprotocol voor seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag.

In de handreiking wordt een toelichting gegeven op de verschillende maatregelen die genomen moeten worden. In sommige gevallen wordt verwezen naar het NOC*NSF die een aantal maatregelen nader heeft uitgewerkt.

Het bestuur gaat een werkgroep samenstellen die bovenstaande maatregelen nader gaat uitwerken. Het streven is dat nog dit kalenderjaar een aantal maatregelen genomen wordt.

Naar overzicht